Prevence

3R Roušky – Ruce – Rozestupy

Dýchací cesty – Rouška/Respirátor

Ruce – Dezinfekce/Rukavice

Kapénky – Rozestupy

Trasování – Využití aplikace Erouška